Bởi {0}
logo
Zhuhai National Resources & Jingjie Printing Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Ink Cartridge, Hộp Bảo Trì, Mực Nạp, Xử Lý Chất Thải Ink Pad
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Hộp mựcSupplier assessment proceduresAnnual export US $23,908,517Finished product inspectionOn-site material inspection